Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

Zápis ze schůze Paint Horse Clubu ČR
(Kostelany, 10.8.2013)

 • prezidentka klubu Silvie Lečíková přivítala všechny členy
 • seznámila členy s těmito statistikami:
      Počet PH koní v ČR k 31.12.2012 - 1140 koní
      Počet členů PH clubu - 96 členů
      Počet členů v APHA - 302 členů
 • Martina Cetkovská přednesla účetní uzávěrku - v roce 2012 jsme skončili s + 9258,28 Kč
  počáteční stav 262896,05 Kč konečný stav 172154,33Kč
  náklady byly na šampionát, služby za show, poháry, rozhodčí atd.
  Příjmy byly ze startovného na PH show a Trail ridu a z poplatků za členství a služeb poskytovaných klubem (přepisy,registrace atd. v APHA)
 • Silvie Lečíková-prezentovala výroční zprávu klubu, která se zasílá do APHA-její součástí byly články a vše týkající se PHC ČR:
  1. Trail Ride- konal se na Ranči na Vyhlídce již po páté. Zúčastnilo se ho 36 koní a byla to jediná akce v Evropě. Psalo se o ní i v APHA zpravodaji.
  2. Czech paint show - konala se v srpnu na ranči EL Paso-během dvou dnů jsme měli možnost vidět celkem 212 startů.
  3. Euro Paint - evropský šampionát v německém Kreutu, kterého se zúčastnilo 12 koní z ČR a získali celkem 13 zlatých, 11 stříbrných a 3 bronzové medaile
 • dále pak proběhlo předávání cen šampionům klubu. Za body získané v jednotlivých disciplínách získali skleněné trofeje. Dále byli vyhlášeni šampioni tříd-open,amatér a mládež-ti získali deku na koně s vyšitým titulem. A udělen byl i titul Champion of champions, který získala Lenka Šnáblová se svým hřebcem Maximum Blues Master a získala za něj krásnou sošku painta.
 • Dalším bodem programu schůze byly volby nového prezidia klubu, protože Silva Lečíková a Martina Cetkovská se rozhodly ze svých funkcí odstoupit. Novými kandidáty na jejich funkce byly: Andrea Poláková, Martina Valičková a na místě byla dodatečně navržena i Lenka Šnáblová. Proběhlo pak hlasování o přidání Lenky Šnáblové na listinu kandidátů-22 členů bylo pro z 30 hlasujících členů. Dále byla odhlasována veřejná volba.
 • Bylo zvoleno nové prezidium v tomto složení:
      President: PHC ČR: Andrea Poláková
      Víceprezidenti PHC ČR: Karla Gabrielová a Roman Poláček
      Sekretář PHC ČR: Renáta Křenková
      Hospodář PHC ČR: Martina Valíčková
 • následovala volná diskuse a raut sponzorovaný PHC ČR

V Kostelanech dne 10.8.2013 zapsala Karla Gabrielová

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016