Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

Typy zbarvení

Koně plemene American Paint se přes zdánlivou nesourodost barevných vzorů vyskytuje ve čtyřech základních typech zbarvení, která jsou přesně definována. Jejich určení je podstatné nejen pro registraci koně, ale zejména pro další chovatelskou práci. Na našich stránkách najdete více také o genetickém pozadí jednotlivých typů zbarvení i barev.

Tobiano

Tobiano

Tento typ zbarvení nebo vzoru se vyskytuje u řady plemen. Běžné je u poníků, některých tažných koní a objevuje se i u teplokrevníků. U mnoha plemen je zakázáno takto zbarvené koně registrovat. Ne tak u Paintů.

APHA tobiano definuje podle několika znaků:

 • nohy jsou většinou bílé, stejně jako kopyta
 • na hlavě se objevuje bílá barva ve stejném rozsahu jako lysiny/hvězdy u jiných plemen
 • základní barva přesahuje v některém místě mezi ušima a ocasem hřbet
 • oči jsou obvykle tmavé
 • bílá barva bývá zřetelně oddělena od základní barvy a je rozmístěna po trupu vertikálně
 • hranice mezi bílou a tmavou barvou je tvořena pigmentovanou kůží překrytou bílými chlupy, takže vypadá jako stín, který vrhá tmavá barva na bílý podklad
 • celkem běžné jsou „inkoustové kaňky“, malé a kulaté skvrnky v bílé ploše.

Mezi koňmi s tímto zbarvením najdeme téměř jednobarevné jedince s minimem bílé barvy až po opačný extrém: koně téměř bílé jen se zbytky základní barvy. Byli to zřejmě právě tito koně, kteří coby domnělí bělouši přinesli do některých chovu „strakaté geny“.

Overo

Overo

Overo je slovo španělského původu a znamená „jako vajíčko“ a v Jižní Americe už po staletí označuje jakékoli strakaté nebo skvrnité koně. Po světě se dnes toto pojmenování používá dost nepřesně jako popis „Paint, ale ne tobiano“. Tím se do jednoho pytle hážou tři geneticky zcela odlišné verze zbarvení, což může mít za důsledek nezdary v chovatelském programu. Tyto tři typy overo zbarvení jsou frame overo (rámovaný), sabino a splashed white.

Frame overo

Frame overo

Název vznikl přirozeně, na základě vzhledu těchto koní, kdy bílá barva se vyskytuje uprostřed trupu a krku a základní tmavá barva ji rámuje. Další rozlišovací znaky jsou tyto:

 • bílá je uspořádána jakoby horizontálně a na rozdíl od zbarvení tobiano nezasahuje přes hřbet
 • bílá barva se hojně vyskytuje i na hlavě; oči bývají často modré
 • nohy a kopyta bývají tmavé, i když se vyskytují na nohou odznaky podobně jako u jednobarevných koní a s nimi i bílá kopyta
 • okraje mezi bílou a základní barvou jsou jasně patrné, ale bílé oblasti vypadají jako okousané.

Tento typ zbarvení se vyskytuje jen u několika plemen, zejména těch, která mají španělský původ. Genetická výbava těchto koní byla odhalena teprve nedávno a zjistilo se, že gen frame overo je dominantní. Ze spojení takto zbaveného koně s koněm jednobarevným (beze skvrn) se rodí asi polovina hříbat strakatých. Existují ovšem i případy, že se overo narodil dvěma jednobarevným rodičům, což by z genetického hlediska napovídalo, že gen se jednou chová jako dominantní a jindy jako recesivní. Důkladnou kontrolou bylo zjištěno, že některý z rodičů má zvláštní odznaky, například tmavá kopyta a téměř bílou hlavu. Existence plnokrevníka TriChrome se zbarvením overo potvrzuje, že gen se začíná objevovat i v plemenech, kde dříve neexistoval.

Frame overo je zbarvením, u něhož se nejčastěji vyskytuje smrtelná genetická vada označovaná jako Overo Lethal White Syndrome. Jedná se o hříbata se dvěma geny způsobujícímu tuto nemoc a brzy po narození hynou kvůli abnormalitám zažívacího traktu. Hříbata s jen jedním genem přežívají a jsou to pak právě frame overo.

Tento poznatek je pro chovatele nesmírně cenný. Protože dnes již existuje test na gen způsobující zbarvení frame overo, může chovatel své koně předem prověřit a křížit koně s genem s koňmi bez genu. Výsledkem bude sice polovina hříbat zbarvení overo a polovina hříbat jednobarevných, ale zcela se tak zamezí tragickým případům smrtící bílé.

Splashed White

Splashed White

Tento typ „vzoru“ je u Paintů i jiných plemen vůbec nejvzácnější, ale protože ho chovatelé dnes hodně používají, zvolna se rozšiřuje. Jak napovídá název, koně většinou vypadají jako polití barvou, nebo jakoby je někdo namočil do kyblíku s bílou.

 • nohy jsou obvykle bílé, stejně jako spodní partie trupu
 • hlava bývá rovněž bílá a oči často modré
 • předěl mezi základní a bílou barvou je zřetelný a hladký, bez prokvetlých míst
 • bílá sahá přes hřbet jen vzácně.

Zdá se, že v tomto případě koně do bílé barvy namáčí dominantní gen, protože takováto hříbata se rodí z kombinací, kdy jeden rodič má a druhý nemá toto zbarvení. Dosud nebyl zdokumentován žádný homozygotní jedinec typu splashed white, takže se předpokládá, že tento gen nemůže existovat v homozygotní formě.

Stojí za zmínku, že mnoho koní této skupiny je hluchých. To ovšem nemusí být problém, pokud si majitel či trenér tohoto hendikepu povšimne a upraví program koně podle jeho možností a potřeb. Kůň pak může vést naprosto normální a plnohodnotný život.

Sabino

Sabino

Tento typ zbarvení je kupodivu u Paintů stejně běžný jako tobiano a overo a vyskytuje se i u plnokrevníků nebo clydesdaleských koní. APHA je určuje podle několika znaků:

 • nohy i kopyta bývají bílé. Bílá barva jakoby stoupá z nohou v roztřepených pruzích a rozlévá se od břicha po celém trupu.
 • hlava je hodně bílá a modré oči jsou běžné. Vyskytují se i modrohnědé oči.
 • běžné jsou prokvetlé plochy srsti, skvrnky a proužky, hranice mezi bílou a základní barvou nebývá přesně rozeznatelná.

Zbarvení sabino umí ke smůle chovatelů skvěle napodobit jak zbarvení tobiano, tak overo. Když se toto zbarvení projeví s minimální intenzitou, má kůň čtyři bílé nohy a širokou lysinu a je prakticky nerozeznatelný od jednobarevných koní s odznaky.

Projeví-li se zbarvení sabino se střední intenzitou, je už dobře patrné. Bílá barva se „rozlézá“ po těle směrem od břicha, vyskytují se oblasti se směsicí bílých barevných chlupů a různé skvrnky. Mohou se ovšem vyskytnout jedinci, kteří vypadají jako opravdový roan bez bílých míst. Poznávacím znamením je většinou to, že na rozdíl od nevybělujících běloušů typu roan nemají sabino tmavou hlavu a nohy.

Jiným extrémem jsou sabino, která jsou sice skvrnitá, ale ne prokvetlá. Snadno se pletou se zbarvením overo, zvlášť když mají jedno či více kopyt tmavých. Takto zbarvený sabino má skvrny menší a roztřepenější než skutečný overo, ale často se typ zbarvení nedá určit s jistotou.

Existují i jedinci sabino, kteří jsou téměř úplně bílí. Trocha barvy zůstává na uších, případně na hrudi nebo u kořene ocasu. Takové koně indiáni označovali jako Medicine Hat a velmi si jich cenili. Převážně bílý sabino na sobě mívá skvrnky a flíčky a lze si ho snadno splést s appaloosou.

To, že úplně bílá hříbata sabino přežívají, naznačuje, že geneticky se jedná o odlišný typ než u frame overo. Tam, je-li hříbě homozygotní, uhyne, zatímco zbarvení sabino není se syndromem smrtící bílé barvy spojováno.

Tovero

Tovero

Občas se stane, že se geny pomíchají a že tatínek overo a maminka tobiano dají hříbě, které nese charakteristické znaky obou zbarvení (občas se to stane i při kombinaci tobiano x nestrakatý kůň). APHA takové koně označuje termínem tovero. Ačkoli existují i extrémní případy, obecně lze toto zbarvení charakterizovat takto:

 • tmavá pigmentace kolem uší, na čele, někdy až kolem očí, jindy kolem huby, odkud stoupá na líce
 • jedno nebo obě oči jsou modré
 • skvrny na hrudi, které mohou stoupat na krk; skvrny na slabinách, které mohou menšími skvrnkami pokračovat dopředu na trup; skvrny u kořene ocasu.

Identifikace tovera není snadná a v počátcích existence APHA bylo mnoho koní určeno chybně. Vyskytují se mezi nimi hodně tmaví jedinci připomínající až na bílou barvu na hlavě tobiano i jedinci skoro úplně bílí s tmavými skvrnami na uších.

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016