Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

Poplatky Paint Horse Club ČR

Proč být členem klubu?

Členství v PHC ČR je dobrovolné a neváže se nijak na vlastnictví Painta. Praktickou stránkou Vašeho členství je například pomoc při vyřizování nejrůznějších záležitostí s APHA, při nichž vám klub může asistovat - přepis koně, registrace atd. Význam to má zejména pro Ty, kteří neovládají perfektně angličtinu. Další výhodou je úspora peněz, nebotˇ při startu na Czech Paint Horse Show platíte jako člen klubu pouze polovinu toho co nečlenové. A v neposlední řadě - Váš příspěvek je pro klub cennou podporou, protože existujeme jen a pouze z členských příspěvků a startovného na show. Podporou klubu se tedy podílíte na propagaci a podpoře celého plemene American Paint Horse v naší republice.

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú.: 2000528138/2010

Typy členství

jednoleté500,- Kč
junioři200,- Kč
Vstupní poplatky do klubu – nový člen250,- Kč
Vstupní poplatek do klubu – junior100,- Kč

Vstupní poplatek platí noví členové klubu a dále také již registrovaní členové klubu, kteří přeruší každoroční placení členských příspěvků. Člen je veden pod identifikačním číslem, které je mu přiděleno a je nezaměnitelné a nepřenosné. Pokud člen nezaplatí poplatek v jednom kalendářním roce, nemusí členský poplatek zpětně doplácet za rok nebo roky, ale zaplatí vstupní poplatek, jeho členské číslo mu zůstává. Člen, který nemá zaplacený poplatek v kalendářním roce, nemůže využívat slev na služby klubu, které se vztahují pouze na řádné členy tzv. členy, kteří mají zaplacený členský poplatek.

POPLATKY ZA VYŘÍZENÉ ÚKONY

Veškeré níže uvedené úkony vyřizuje Paint Horse Club ČR výhradně svým členům! Pro nečleny za dvojnásobné částky!!!

Poplatky za uvedené služby platí pouze ve standardních případech, za jakékoliv problémové a nestandardní úkony účtujeme příplatky – dle obtížnosti.

ÚKONY:

Přepis koně na nového majitele (Transfer) + členství v APHA (Membership)250,- Kč
Registrace koně (Registration Application) + členství v APHA (Membership)450,- Kč
Registrace klisen A1/1150,- Kč
Registrace plemenného hřebce v APHA, vč. DNA testu500,- Kč
Roční soupis připouštěných klisen (SBR250,- Kč
Vyřízení APHA Amateur Card nebo Novice Youth Card (do 31.3. t.r. nikoliv jako Temporary na show)150,- Kč

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016