Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

PHC ČR

Paint Horse Club České republiky byl založen v r. 1995 Zdeňkem a Andreou Polákovými jako odezva na stále rostoucí počet koní tohoto plemene u nás a na zvyšující se zájem o jejich chov. Jen o něco málo později byl uznán za jednu z oficiálních poboček American Paint Horse Association (další jsou registrovány v Austrálii, Rakousku, Brazílii, Francii, Dánsku, Německu, Itálii, Lucembursku, Holandsku, Norsku, Švédsku a Velké Británii).

Cílem klubu je všemi možnými prostředky propagovat plemeno American Paint Horse u odborné i laické veřejnosti tak, aby byl zajištěn nárůst členské základny u nás i v USA i počtu chovaných zvířat. Kvality těchto koní chceme předvádět prostřednictvím pravidelně pořádaných závodů Paint Horse Show, které jsou uznány APHA, ale i na závodech domácích. Výkonnost koní našich členů je proto hodnocena nejen body udělenými APHA, ale i umístěním v každoročně vyhlašovaném Šampionátu plemene a nejlepší jsou klubem odměněni.

Chtěli bychom přispět k rozšiřování chovatelských i sportovních znalostí našich členů i nečlenů tak, aby strakatí koně plemene Paint zářili na české westernové scéně tak, jak si zaslouží.

Stručně, naše cíle se shodují s posláním, které si ve svých stanovách zadala i APHA:

Ceníme si:

  • koní plemene Paint a lidí, kteří se k nim chovají laskavě, humánně a s úctou
  • jedinečných dovedností a talentu našich členů
  • odvětví chovu koní a práce s dalšími organizacemi, které sdílejí naše cíle a ideály
  • těch, kdo se přiklánějí k standardům takové stavby těla koní, která jim dovoluje správně fungovat, a tím zajišťuje všestrannost plemene
  • všech programů a služeb, které propagují bohatý rodinný život pro naše členy a podporují aktivity pro volný čas

Snažíme se:

  • vést pečlivé a přesné záznamy o všech aktivitách
  • zvyšovat povědomost veřejnosti o plemeni
  • být dostupní našim členům tak, že s nimi pravidelně komunikujeme o našich akcích, programech a vývoji
  • být k dispozici našim členům
  • vykonávat naše povinnosti včas a efektivně.

Velmi si ceníme podpory našich členů i všech, kdo se o Painty a dění kolem nich zajímají, a aspoň touto cestou jim děkujeme. Uvítáme jakékoli nápady či připomínky, jimiž by se mohla činnost klubu vylepšit ku prospěchu nás všech. Přejeme mnoho hezkých zážitků v sedlech jedinečných a nenapodobitelných Paintíků!

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016