Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

FAQ

Často se na nás obracíte s nejrůznějšími dotazy týkajícími se chovu, registrace a předvádění Paintů. Odpovědi na ty nejčastější naleznete zde. Máte-li jakékoli další, kontaktujte nás (silvie.lecikova@tiscali.cz). Klub vám rád pomůže i v těch nejzapeklitějších situacích.

Chci koupit Painta. Jak mám postupovat?

Při koupi ROZHODNĚ vyžadujte od prodávajícího doklady koně (certificate of registration). Na nich si podle obrázku ověřte, zda kupujete téhož koně a zkontrolujte, zda prodávající osoba je na dokladech uvedena jako současný majitel (owner). Není-li tomu tak, koupě se raději vzdejte nebo se smluvně dohodněte, že koně zaplatíte až obdržíte doklady.

Je-li vše v pořádku, vyplní prodávající (seller) formulář TRANSFER REPORT. Ten je buď na zadní straně dokladů koně nebo samostatně ke stažení na www.apha.com. Za jeho vyplnění je zodpovědný prodávající, za jeho odeslání a úhradu poplatků kupující. Nejdůležitější položkou je podpis prodávajícího a datum prodeje – vždy ve formě měsíc/den/rok.

Z registrovaných Quarterů se mi narodilo strakaté hříbě. Jak ho mohu zaregistrovat u APHA?

Nijak. Počínaje rokem 2005 platí nové zásadní pravidlo, podle něhož je pro registraci u APHA vyhovující jen ten kůň, jenž má aspoň jednoho z rodičů registrovaného u APHA. Strakatí Quarteři (tzv. cropouts), kteří dosud mohli být registrováni, se do APHA nedostanou. Můžete je ale na základě nových pravidel AQHA zaregistrovat u této asociace.

Z teplokrevných rodičů se mi narodilo strakaté hříbě? Co potřebuju k registraci u APHA?

Nic. U APHA lze zaregistrovat jen koně, jehož jeden rodič je registrován u APHA a druhý u APHA nebo u AQHA nebo uznaného Jockey Clubu (tedy plnokrevníky). Kříženci s teplokrevníky, klusáky, araby a dalšími si ponecháte bez dokladů.

Ze dvou strakatých registrovaných rodičů se mi narodilo nestrakaté hříbě. Má vůbec cenu je za drahé peníze registrovat?

Rozhodně ano. APHA má pro tyto koně tzv. solid paint bred registry (dříve breeding stock registry), kam zařazuje podobná zvířata, aby se jen kvůli chybějícím skvrnám nepřipravila o jinak kvalitní chovný materiál.

Když hříbě zaregistrujete, je dost pravděpodobné, že bude v dospělosti dávat strakatá hříbata, která tak budou moci být zaregistrována v hlavním registru. V opačném případě budou „bez papírů“ i ta hříbata. APHA navíc pro tyto koně vypisuje samostatné soutěže, takže ani nestrakatí koně nejsou připraveni o možnost získat body.

Jak poznám, že můj kůň patří do základního registru APHA?

Pravidla hovoří o „přirozených odznacích plemene Paint“ a velmi přesně je definuje. Pokud kůň tyto odznaky má a jeho rodiče jsou registrováni u APHA, AQHA nebo Jockey Clubu (aspoň jeden MUSÍ být u APHA), dostává se do základního registru.

Hlavním požadavkem je mimo jiné bílá skvrna o průměru aspoň 2 palce (cca 5,5 cm) kdekoli na trupu výjimkou hlavy a nohou. Podkladem této skvrny musí být růžová kůže. U zcela bílých koní naopak platí, že musí mít stejně velkou, aspoň jednu skvrnu kontrastní barvy na tmavé (pigmentované) kůži. Tato skvrna nemusí být při pohledu ze strany patrná.

Kromě tohoto požadavku existují doplňkové odznaky, které mohou a nemusí podpořit uznání koně z regulérního Painta: bílé nebo modré oči, dvoubarevná hříva (bílá s jinou barvou), lucerna, bílé odznaky nad hlezna, modrý okraj kolem skvrn atd.

Kdy musím u koně provést test DNA?

APHA vyžaduje test DNA u chovných hřebců. V případě inseminace a embryotransféru musí mít test DNA všichni tři – rodiče i hříbě.

DNA můžete nechat provést americkou nebo českou laboratoří (IL Hradíšťko vám anglický protokol vystaví na základě vaší žádosti za 150,- Kč, můžete ji přiložit přímo k testu DNA). Odběrní souprava na žíně z UK v Davisu, Kalifornie, stojí 60 USD; zpracování výsledků trvá 3-4 týdny.

Pozor! Podle českých zákonů musí mít test DNA většina koní – informujte se na příslušných místech!

U Paintů se prý vyskytuje smrtelná nemoc, kdy hynou hříbata hned po narození. Je to pravda?

Bohužel ano. Tato genetická choroba se označuje jako lethal white syndrome, smrtící bílá. Postižená hříbata do několika hodin po narození umírají na malformace trávícího traktu. Aby onemocnění propuklo, musí hříbě zdědit od každého rodiče po jednom genu této nemoci. Dnes už naštěstí existuje test, který odhalí, zda je kůň nositelem tohoto genu či nikoli.

Nemoc je spojována se zbarvením overo, ale ne každý overo je nositelem genu. Křížení dvou koní typu overo může být ale riskantní, protože skoro ve 25% případů hrozí riziko výskytu nemoci. Kupodivu existují i zcela bílí Painti narození ze dvou overo rodičů, kteří nejsou nositeli tohoto genu a dožívají se dospělosti.

Jaký je rozdíl mezi typy zbarvení u Paintů? Nepoznám to a nevím, co mám napsat do žádosti o registraci.

Více najdete na těchto stránkách v sekci o typech zbarvení. Velmi obecně: kůň, který má všechny nohy bílé, dvoubarevný ocas/hřívu, tmavou hlavu bez odznaků nebo s pravidelnou hvězdou či lysinou a má po trupu velké skvrny s hladkými okraji, je se vší pravděpodobností tobiano.

Pokud má kůň aspoň jednu nohu tmavou, pokud bílá barva nesahá přes hřbet, ocas je jednobarevný a na hlavě je lucerna nebo bílá sahající až přes oči a hubu a skvrny jsou jakoby roztřepené a zubaté, nejspíš to je overo.

Pokud má kůň tmavou barvu jen na uších a čele, na hrudníku a na slabinách a u kořene ocasu, má jedno či obě oči modré či bílé, může to být i tovero.

Když si nejste jistí (což se u Paintů může stát zcela snadno), požádejte o radu Paint Horse Club ČR. Dodáte-li k žádosti o registraci koně dostatek kvalitních fotografií, nemusíte kolonku s typem zbarvení vyplňovat, APHA si je určí sama.

Chci pouštět svým Paint, Quarter nebo A 1/1 hřebcem. Co mám udělat?

Vaše povinnosti u APHA: nahlásit hřebce do seznamu plemeníků, formulář zde (pdf 123 kB) a zaplatit příslušný poplatek 75 USD (150 nečlen APHA). DO 30. listopadu zaslat na APHA seznam připouštěných klisen a zaplatit příslušné poplatky. Provést test DNA (má-li již hřebec DNA provedenu u laboratoře uznané APHA, stačí dát APHA vaše svolení k tomu, aby si výsledek testu sama od laboratoře vyžádala).

Vaše povinnosti v ČR: zažádat o zařazení hřebce do Státního registru plemeníků na Ústřední evidenci koní (kopie dokladu o registraci u APHA, osvědčení o genetickém typu). Následně vám bude vydán připouštěcí rejstřík.

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016