Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

Historie

Kůň, jehož dnes označujeme jako amerického painta, je barevnou varietou amerického quartera, která vznikla v důsledku genetických zákonitostí. Painti měli vlastnosti stejné jako quarteři – tedy klidný a pracovitý charakter, dynamičnost, vytrvalost a cit pro práci s dobytkem. Navzdory tomu byli kvůli svému strakatému zbarvení po založení AQHA označeni za neregistrovatelné a stali se jakýmsi koňským odpadem.

Přitom sklon dávat strakatá hříbata se objevuje prakticky ve všech významných liniích quarterů. Stačí se podívat na hřebce Leo, jenž patří k jedněm z nejvýraznějších producentů tzv. cropout hříbat, tedy strakatých potomků jednobarevných rodičů. Hluboko v jeho původu najdeme Travelera a Old Billyho, kteří se svýma modrýma očima byli s nejvyšší pravděpodobností nositeli genu overo, stejně jako další generace prostřednictvím Joe Reeda a Joe Reeda II. Z dalších jmen, která bychom na základě barevnosti potomstva mohli přidat na seznam „zakladatelů“ plemene paint by mohli být i Robin Boy, Leo San, Peppy San, Mr San Peppy, Peppy San Badger, Sonny Dee Bar, Go Man Go, Doc´s Lynx, Colonel Freckles či Mr Gunsmoke.

Vzhledem k tehdejší neznalosti zákonů genetiky si nedokázali majitelé vysvětlit příčinu. Věděli jen, že mají kvalitní hříbata třebas i vynikajícího původu, která zůstanou bezpůvodová, protože je není kde zaregistrovat. Několik takových majitelů v roce 1961 založilo v Abilene American Paint Quarter Horse Association, organizaci, která by registrovala strakaté quartery. Když se časem ukázalo, že se chovatelsky nelze vyhnout ani jednobarevným hříbatům strakatých rodičů, přibyl i samostatný registr těchto koní. V roce 1965 pak vznikla American Paint Horse Association. Strakatí koně tak našli útočiště a v posledních deseti letech patří k nejrychleji se rozrůstajícím koňským plemenům na světě.

Každý kůň plemene American Paint Horse je nezaměnitelný originál, což je dáno různými typy zbarvení a množstvím barev a odznaků, které je možné registrovat. Aby mohl být kůň zaregistrován v tzv. regular registry (základním registru) APHA, musí splňovat požadavky na aspoň minimální rozsah bílé barvy, navíc aspoň jeden z jeho rodičů musí být registrován u APHA (donedávna platilo, že stačilo strakaté zbarvení a příslušnost rodičů u APHA, AQHA či Jockey Clubu).

Ovšem i kůň bez potřebných barevných odznaků může být u asociace zaregistrován jako tzv. solid paint bred, za předpokladu, že splňuje povinnost jednoho Paint rodiče Potomstvo takových koní je u APHA registrováno bez problémů. Strakatí koně jiných plemen než Paint, Quarter nebo plnorkevník - ať už teplokrevníci, arabi či koně chladnokrevní a jejich kříženci, se u APHA neregistrují.

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016