Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

Křížení paintů s haflingem

V roce 2012 se začaly objevovat inzeráty nabízející připouštění klisen plemene hafling plemenným hřebcem Paint horse. Vzhledem k tomu, že někteří chovatelé tuto nabídku využili a v letos se počet hřebců PH nabízených ke křížení s haflingy zvýšil, rozhodla se Rada plemenné knihy haflinga na tuto situaci reagovat.

Majitelé plemenných hřebců Paint horse nabízejí připouštění haflingských klisen s tím, že hříbě bude zapsáno do plemenné knihy North American Spotted Haflinger (NASH). Tato nabídka je zavádějící, protože inzeráty mnohdy uvádějí, že se jedná o „novinku v chovu haflingů“ a že hřebci jsou „vybráni pro připouštění hafling klisen“. Proti tomuto tvrzení se RPK musí zásadně ohradit – v tomto případě se totiž nejedná o chov haflinga, ale o zcela obyčejné křížení.

Majitelé plemeníků nabízejí „chovatelům“, kteří připustí jejich hřebci, pomoc s registrací hříběte v NASH Registry, což je plemenná kniha v zemi, kde idea nového „plemene“ vznikla, tedy v USA. Ústřední evidence koní ČR bohužel skutečně jednomu z hříbat na základě v USA vystaveného původu vloni vystavila průkaz koně s uvedenou plemennou příslušností NASH. Naštěstí je tento případ pouze ojedinělý.

Svaz chovatelů haflinga se obrátil na kontaktní centrum ministerstva zemědělství USA, podle kterého není plemeno NASH na území USA nijak oficiálně uznáno. Zároveň jsme získali vyjádření ředitelky American Haflinger Registry paní Ruth Schwab. Podle jejího sdělení NASH coby samostatné plemeno neexistuje a hříbata jsou pouze kříženci hafling x Paint horse. Lidé, kteří začali s „chovem“ NASH v USA, se pouze rozhodli, že si budou vést jakousi soukromou plemennou knihu NASH. Důvodem bylo to, že jejich křížence nebylo možné zapsat do žádné jiné, oficiální plemenné knihy. American Haflinger Registry se snaží docílit toho, aby tato skupina chovatelů přestala v názvu NASH používat slovo haflinger, protože to velmi mate chovatelskou veřejnost.

RPK haflinga podnikne kroky k tomu, aby hříbata narozená z haflingských klisen po hřebcích Paint horse byla v České republice registrována pouze jako koně bez plemenné příslušnosti. Důrazně proto varujeme všechny zodpovědné chovatele před připouštěním těmito hřebci – hříbata budou považována za křížence.

Rada PK haflinga
Zdroj: www.aschk.cz

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016