Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

Mezinárodní schůze APHA v Kreuthu – září 2013

Stejně jako každým rokem se i letos v rámci Evropského šampionátu paintů (EPHC) konala mezinárodní schůze všech zástupců evropských paint horse klubů. Účast byla letos hojná. Přítomni byli zástupci z Dánska, Švédska, Holandska, Itálie, Rakouska, Finska, Belgie, České republiky, samozřejmě pořádajícího Německa a nechyběl zde ani stávající prezident APHA Greg Reisinger a Executive Director Billy Smith z USA.

Po krátkém úvodu a představení všech přítomných se slova ujal Billy Smith, který zdůraznil některá důležitá data pro příští období:

Mezinárodní schůze APHA proběhne během světového šampionátu ve Fort Worth, TX dne 14. 11. 2013.

Seminář APHA rozhodčích bude pořádaný v německém Grosswallstadtu nedaleko Frankfurtu a to v období 26.3. - 30. 3.2014.

Světové hry mládeže budou probíhat jako obvykle ve Fort Worth v Texasu a to od 28.6. do 3.7. 2014.

Poté se hovořilo o perspektivách EPHC v příštích letech:

Požadavky na areál

V roce 2014 končí nájemní smlouva s areálem v Kreuthu. V diskuzi se tedy hovořilo, zda pořádat evropský šampionát i nadále na stejném místě a za stejných podmínek. Pořádání šampionátu na stále stejném místě má tu nevýhodu, že některé státy mají tento významný závod každoročně příliš daleko. Avšak toto je pravděpodobně nevýhoda jediná, jinak vše hovoří pro místo samotné. Areál v Kreuthu je opravdu jedinečný a rovněž pořádající PHCG (Paint Horse Club Germany), má značné zkušenosti s každoročním pořádáním takto velké akce. Bylo tedy odhlasováno, aby se smlouva prodloužila o další 3 roky, což by znamenalo až do roku 2017. Termín pořádání EPHC se zdá rovněž vhodný – mění se zpravidla pouze s ohledem na jiné významné akce (např. Americana apod.), ale vždy spadá do první poloviny měsíce září. Jedinou změnou, kterou areál v Kreuthu požaduje je, aby závody nezasahovaly dva víkendy, jak tomu v minulosti bylo.

Požadavky na EC třídy

U tohoto bodu se schůze protáhla nejvíce. Jisté je, že některé disciplíny zaznamenají změny a úpravy. Většina změn se bude týkat udílení titulů a medailí s ohledem na počet startujících ve třídách.

V současné době např. bývá udílen titul Mistra Evropy vítězi ve třídě, kde startují minimálně tři soutěžící. Toto zpravidla u méně obsazených tříd vede k tomu, že se na poslední chvíli dohlásí patřičný počet startujících, aby titul „někdo“ z nich vyhrál. V pravidlech pro rok 2014 se tedy bude pravděpodobně dbát na to, aby se soutěžící již nemohli dohlašovat po začátku show.

Dalším důležitým bodem bylo, zda zrušit či zachovat na ME Green a Novice Amateur třídy. V letošním roce došlo totiž k enormnímu nárůstu počtu startujících právě v těchto třídách a to často na úkor tříd ostatních. Uvažuje se o snížení počtu APHA bodů, které jsou limitem pro starty v těchto třídách.

Green Classes měly navíc v podstatě pouze suplovat třídy pro dvouleté koně, ale na startovních listinách běžně vidíme koně starší 6 let a koně na závodech úspěšně ježděné, kteří pouze nemají požadovaný počet APHA bodů.

Třídy Green, Novice Amateur a Novice Youth budou určitě i nadále na EPHC vypisovány a nabízeny, s následným vyhlášením vítězů i udílením patřičných bodů, ale vítězové nebudou mít možnost získat titul Mistra nebo Vícemistra Evropy.

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016